Odbicie bliskoznaczności wyrazów w strukturze gniazd słowotwórczych od podstaw czasownikowych

Monika Olejniczak

Poradnik Językowy 2-3/1999 s. 1-15
Dział: Artykuły