Honoryfikatywne zróżnicowanie aktów odmowy w języku polskim

Alicja Gałczyńska

Poradnik Językowy 2-3/1999 s. 16-24
Dział: Artykuły