Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia TKJ [Warszawa, 21 listopada 1998]

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska

Poradnik Językowy 2-3/1999 s. 39-40
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki