Tomasz Korpysz i Jadwiga Puzynina, Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 1998

Irena Bajerowa

Poradnik Językowy 2-3/1999 s. 41-43
Dział: Recenzje