Zofia Kurzowa, Zofia Kubiszyn-Mędrala, Mirosław Skarżyński, Justyna Winiarska, Słownik synonimów polskich, Warszawa 1998

Barbara Klebanowska

Poradnik Językowy 2-3/1999 s. 43-52
Dział: Recenzje