Nowy filar

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 2-3/1999 s. 53-54
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
filar