Renarracja jako gatunek potocznego języka mówionego

Ewa Wolańska

Poradnik Językowy 4/1999 s. 11-17
Dział: Artykuły