Przestukaj na komórkę..., czyli o językowych zachowaniach w sytuacji rozmowy telefonicznej

Janina Gardzińska

Poradnik Językowy 4/1999 s. 30-38
Dział: Artykuły