Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, w nauce i życiu zbiorowym

Poradnik Językowy 4/1999 s. 39-40
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki