Liczebniki jako elementy funkcjonalne w derywacji zdania

Paweł Rutkowski

Poradnik Językowy 2/2003 s. 11-32
Dział: Artykuły i rozprawy