Najczęstsze odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach uczniów klas 4-8 szkół podstawowych (na podstawie list frekwencyjnych)

Roman Starz

Poradnik Językowy 7/1999 s. 36-44
Dział: Artykuły