Metafora: DZIAŁANIA EKONOMICZNE TO WALKA ZBROJNA w polskiej frazeologii

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 2/2003 s. 44-57
Dział: Artykuły i rozprawy