Teoretyczne podstawy normatywnej oceny języka polityki i ich praktyczne wykorzystanie w językoznawstwie współczesnym

Igor Borkowski

Poradnik Językowy 8-9/1999 s. 49-57
Dział: Artykuły