Podstawowa terminologia z zakresu gimnastyki i jej geneza w języku polskim i czeskim

Ireneusz Hyrnik

Poradnik Językowy 2/2003 s. 58-62
Dział: Artykuły i rozprawy