Czy euro- jest skrótem od Europa, europejski? — zagadka semantyczna

Agnieszka Ryzza-Woźniak

Poradnik Językowy 8-9/1999 s. 122-127
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
euro-