Gimbus

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 8-9/1999 s. 135-139
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
gimbus