Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1998

Justyna Garczyńska, Izabela Winiarska [Izabela Winiarska-Górska]

Poradnik Językowy 10/1999 s. 19-62
Dział: Bibliografia