Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2002 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 2/2003 s. 63-64
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki