Frekwentatywne użycia przysłówka zawsze

Krystyna Cyra

Poradnik Językowy 1-2/1998 s. 43-49
Dział: Artykuły