Słowotwórcza zależność motywacji semantycznej przymiotników od kontekstu rzeczownikowego

Małgorzata Urban

Poradnik Językowy 1-2/1998 s. 50-56
Dział: Artykuły