Wpływ języka angielskiego na polszczyznę (Wyniki badania ankietowego świadomości językowej młodszego pokolenia Polaków)

Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

Poradnik Językowy 1-2/1998 s. 57-65
Dział: Artykuły