Nie z imiesłowami przymiotnikowymi (w zasadzie) zawsze razem

Poradnik Językowy 1-2/1998 s. 107-109
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Wyrażenia:
nie-