Stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie "edukacji polonistycznej" w Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 15 V 1997 r. (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia językowego)

Poradnik Językowy 1-2/1998 s. 110-111
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk