Małgorzata Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997

Kazimierz Ożóg

Poradnik Językowy 3/1998 s. 44-48
Dział: Recenzje