Józefa Kobylińska, Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków 1997

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 3/1998 s. 48-51
Dział: Recenzje