Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka (I)

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 3/2001 s. 2-18
Dział: Artykuły i rozprawy