Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. naukowy Stanisław Gajda, Opole 2001

Anna Stąsiek

Poradnik Językowy 2/2003 s. 68-69
Dział: Recenzje