Tomasz Mika, Dominika Pluskota, Karol Świetlik, Nie tylko dla ucznia. Słownik synonimów, Poznań 1997

Małgorzata Majewska [Małgorzata B. Majewska]

Poradnik Językowy 3/1998 s. 52-56
Dział: Recenzje