Z życia wyrazu składnica

Jan Wawrzyńczyk

Poradnik Językowy 3/1998 s. 63-65
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
składnica