List motywacyjny jako nowy gatunek językowy

Maja Wolny

Poradnik Językowy 4-5/1998 s. 1-11
Dział: Artykuły