Stan świadomości normatywnej w kwestii posługiwania się liczebnikami zbiorowymi

Tomasz Karpowicz

Poradnik Językowy 4-5/1998 s. 12-22
Dział: Artykuły