O podzielności na temat słowotwórczy i formant w związku z wielomotywacyjnością przymiotników

Małgorzata Urban

Poradnik Językowy 4-5/1998 s. 23-32
Dział: Artykuły