Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 1997 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 4-5/1998 s. 41-42
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki