Słowotwórstwo i inne sposoby nominacji, pod red. Krystyny Kleszczowej i Ludwiga Selimskiego, Katowice 2000

Jelena Koriakowcewa

Poradnik Językowy 2/2003 s. 70-75
Dział: Recenzje