Jerzy Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1998

Hanna Wszeborowska

Poradnik Językowy 4-5/1998 s. 43-44
Dział: Recenzje