Stanisław Podobiński, Kształtowanie się polskiej terminologii rolniczej, Częstochowa-Kraków 1997

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 4-5/1998 s. 49-51
Dział: Recenzje