Słownictwo charakterystyczne dla tekstów reklamowych

Irena Kamińska-Szmaj

Poradnik Językowy 6/1998 s. 5-11
Dział: Artykuły