"Porzuć samotność" — illokucyjne aspekty w polskich ogłoszeniach towarzysko-matrymonialnych

Katarzyna Sobstyl

Poradnik Językowy 6/1998 s. 19-26
Dział: Artykuły