Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1997 (uzupełnienia)

Justyna Gierała [Justyna Garczyńska], Małgorzata Majewska [Małgorzata B. Majewska], Izabela Winiarska [Izabela Winiarska-Górska]

Poradnik Językowy 6/1998 s. 42-58
Dział: Bibliografia