Małgorzata Kita, Edward Polański, Słownik tematyczny języka polskiego, Łódź 2002

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 2/2003 s. 75-78
Dział: Recenzje