Oddziaływanie analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych na inne składniki zdania

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 7/1998 s. 1-16
Dział: Artykuły