Perswazyjność dialogów kaznodziejskich (na przykładzie kazań dla dzieci)

Dorota Szarzyńska

Poradnik Językowy 7/1998 s. 43-51
Dział: Artykuły