Funkcja semantyczna przymiotników na -awy w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Paweł Paziak

Poradnik Językowy 7/1998 s. 52-59
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-awy