Czy z używaniem zaimków nie mamy żadnych kłopotów?

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 7/1998 s. 60-61
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów