Historia leksemu demokracja w języku polskim (analiza leksykograficzna)

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 3/2003 s. 3-11
Dział: Artykuły i rozprawy