Jan Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998

Wanda Decyk [Wanda Decyk-Zięba]

Poradnik Językowy 8-9/1998 s. 42-47
Dział: Recenzje