Wielkanoc w kulturze polskiej, red. M. Borejszo, Poznań 1997

Henryk Duda

Poradnik Językowy 8-9/1998 s. 47-51
Dział: Recenzje