Cytaty i przełączanie kodów w zachowaniach językowych przedstawicieli wielojęzycznej grupy lokalnej (na postawie badań wileńskich rodzin heterogenicznych językowo)

Kinga Geben

Poradnik Językowy 10/1998 s. 26-32
Dział: Język polski za granicą