Wartościowanie w słownikach (na przykładzie hasła demokracja)

Monika Pietrucha

Poradnik Językowy 3/2003 s. 12-21
Dział: Artykuły i rozprawy