Wulgaryzmy w słownikach ortograficznych. Opinia Rady Języka Polskiego przyjęta większością głosów na posiedzeniu w dniu 19 maja 1998 r.

Poradnik Językowy 10/1998 s. 49-49
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk